Rejestracja na szkolenia WCKP

Lista szkoleń

Temat szkoleniaWolne terminy
Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne
Czas trwania (dni): 3
Koszt: 2600 PLN
do uzgodnienia
Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1500 PLN
do uzgodnienia
Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 2250 PLN
2022-10-20...2022-10-21
System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1250 PLN
Izolacja i identyfikacja Salmonella z próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 4800 PLN
WYKRYWANIE I OZNACZANIE ILOŚCIOWE JAJ PASOŻYTÓW JELITOWYCH Z RODZAJÓW ASCARIS, TRICHURIS ORAZ TOXOCARA W ODWODNIONYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH ORAZ NAWOZACH OTRZYMYWANYCH NA ICH BAZIE - METODA WG PN-Z-19005:2018-10
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1000 PLN
do uzgodnienia
Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1250 PLN
do uzgodnienia