Rejestracja na szkolenia WCKP

Lista szkoleń

Temat szkoleniaWolne terminy
Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne
Czas trwania (dni): 3
Koszt: 3800 PLN
Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 2700 PLN
2023-11-17...2023-11-17
2023-11-24...2023-11-24
Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 2700 PLN
2023-10-09...2023-10-10
Szkolenie z zakresu potwierdzania ważności wyników w terenowych laboratoriach diagnostyki włośnicy – przygotowanie próbek do badań
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1500 PLN
do uzgodnienia
System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1360 PLN
2023-10-19...2023-10-20
WYKRYWANIE I OZNACZANIE ILOŚCIOWE JAJ PASOŻYTÓW JELITOWYCH Z RODZAJÓW ASCARIS, TRICHURIS ORAZ TOXOCARA W ODWODNIONYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH ORAZ NAWOZACH OTRZYMYWANYCH NA ICH BAZIE - METODA WG PN-Z-19005:2018-10
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1500 PLN
2023-09-28...2023-09-29
Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1500 PLN
2023-12-07...2023-12-08
Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne (dioksyny, PCB, związki perfluorowane), lotne N-nitrozoaminy oraz skażenia promieniotwórcze w żywności i paszach. Prawodawstwo, metodologia pobierania próbek oraz interpretacja wyników z badań
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1000 PLN
do uzgodnienia
Choroby pszczół w kontekście własciwego zarządzania rodzinami pszczelimi
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1200 PLN
do uzgodnienia