Rejestracja na szkolenia WCKP

Lista szkoleń

Temat szkoleniaWolne terminy
Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne
Czas trwania (dni): 3
Koszt: 3800 PLN
2024-10-21...2024-10-23
Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1700 PLN
2024-11-22...2024-11-22
Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 2900 PLN
2024-10-07...2024-10-08
Szkolenie z zakresu potwierdzania ważności wyników w terenowych laboratoriach diagnostyki włośnicy – przygotowanie próbek do badań
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1400 PLN
do uzgodnienia
System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1200 PLN
2024-09-12...2024-09-13
Ocena stanu zdrowotnego ryb - badanie kliniczne, sekcyjne, parazytologiczne i bakteriologiczne
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1200 PLN
2024-10-22...2024-10-23
Wykrywanie i oznaczenie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów ASCARIS, TRICHURIS oraz TOXOCARA w odwodnionych osadach ściekowych oraz nawozach otrzymywanych na ich bazie metoda WG PN-Z-19005:2018-10.
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1900 PLN
2024-03-14...2024-03-15
2024-06-03...2024-06-04
2024-10-24...2024-10-25
2024-12-09...2024-12-10
Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1700 PLN
2024-03-07...2024-03-08
2024-03-21...2024-03-22
2024-04-04...2024-04-05
2024-04-25...2024-04-26
2024-05-09...2024-05-10
2024-05-23...2024-05-24
2024-06-06...2024-06-07
2024-06-20...2024-06-21
Aktualne przepisy prawne w zakresie obecności Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (dioksyny, PCB, związki perfluorowane), lotnych N-nitrozoamin oraz skażeń promieniotwórczych w żywności i paszach. Interpretacja sprawozdań z badań
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1000 PLN
2024-06-10...2024-06-10
Choroby pszczół w kontekście właściwego zarządzania rodzinami pszczelimi
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1200 PLN
2024-10-28...2024-10-28
Diagnostyka pasożytów z rodziny Aniskidae w rybach.
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1000 PLN
2024-06-04...2024-06-04
Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych z rodzajów ASCARIS, TRICHURIS oraz TOXOCARA w nawozach organicznych metodą WG PN-Z-19006:2023-4
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1300 PLN
2024-04-22...2024-04-22
2024-09-09...2024-09-09
2024-12-06...2024-12-06
Wykrywanie i identyfikacja przetworzonych białek zwierzęcych w paszach oraz identyfikacja gatunkowa mięsa i przetworów mięsnych
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1200 PLN
2024-06-04...2024-06-05
Wybrane aspekty badań laboratoryjnych pasz w zakresie bezpieczeństwa wraz interpretacją prawną wyników tych badań
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1200 PLN
2024-09-05...2024-09-06
Antybiotyki w weterynarii - aspekty związane ze stosowaniem i występowaniem substancji przeciwbakteryjnych w paszach i na etapie produkcji pierwotnej: prawodawstwo, kontrola laboratoryjna i interpretacja wyników badań
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 800 PLN
2024-09-12...2024-09-12
Nadzór nad chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi dzikich przeżuwaczy
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1300 PLN
2024-06-06...2024-06-07
Nadzór nad fermami drobiu wodnego
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1500 PLN
2024-05-16...2024-05-17
Badanie mięsa dzików w kierunku obecności motyliczki mięśniowej (Alaria alata) metodą AMT (Alaria migration technique)
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1200 PLN
2024-04-17...2024-04-17